Sơ Mi Rơ Mooc

Mooc xương 40 feet ( 3 trục )
Mooc Xương 45 feet ( 3 trục )
Mooc sàn 40 feet (3 trục)
Mooc sàn 45 feet (3 trục)
Mooc lồng 12.4m ( 3 trục)
SƠ MI RƠ MOOC TẢI TỰ ĐỔ (FUSHI)
SƠ MI RƠ MOOC XI TÉC CHỞ XI MĂNG RỜI
SƠ MI RƠ MOOC TẢI CÓ MUI
SƠ MI RƠ MOOC TẢI TỰ ĐỔ (CIMC)
SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ CONTAINER
SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ CONTAINER CIMC
SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ CONTAINER