Xe Chuyên Dụng

Xitec chở xăng dầu 6×4 18 KHỐI
Xitec chở xăng dầu 310 HP 8×4