Xe Tải Thùng

XE TẢI THÙNG M3 4X2 200HP (6 MÁY)
XE TẢI THÙNG CHENGLONG 8X4 330HP (THÙNG KÍN)
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H7 10X4 350HP
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6×4 270HP
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H7 8×4 330HP